Aşırı Gerilim Koruma

Aşırı gerilim korumanın ilk safhası olan pano besleme hatları için B, B+C ve sınıfı prafurları kullanın

Güç Kaynakları - Baran Enerji

Endüstriyel otomasyonun giderek yaygınlaştığı üretim hatlarında telekom sistemlerine datanın taşındığı tüm sistemleri olası ani aşırı gerilimlerden korumalıyız.

Bilgi Teknolojileri - Baran Enerji

CCTV, telsiz, haberleşme vb. zayıf akım teknolojilerinin en ufak yıldırım deşarlarından zarar görmesi hizmet devamlılığın aksatacağından mutlaka yıldırıma karşı korunması gerekir.

Haberleşme Teknolojileri - Baran Enerji